Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

nappali ellátás vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartalma: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 15 férőhelyes idősek klubja és a 15 férőhelyes fogyatékosok nappali intézményének vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 4. pontja szerinti szakirányú szakképzetség,
- legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, a szakmai gyakorlatról szóló igazolás/ok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okirat(ok) másolata. Benyújtandó az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel, továbbá a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. november 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címre történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 401-2/2008., valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csorvás Város honlapja: www.csorvas.hu 2008. október 27.
- Békés Megyei Hírlap 2008. október 28.

Vissza felülre