a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet

Általános Művelődési Központ - Csorvás
általános iskola

gyógypedagógiai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2009.02.03 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rehabilitációs foglalkozások, egyéni fejlesztések az SNI-s tanulók részére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai végzettség
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP ismeret.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2008. november 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencsik János nyújt, a +36 30 310 7780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Általános Művelődési Központ - Csorvás címére történő megküldésével (5920 Csorvás, István király utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-1/2008., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető, a helyettes és a szakmai tanács, valamint a személyesen lefolytatott első állásinterjú során eredetiben bemutatandó iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2008. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

Vissza felülre