Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet nappali ellátás vezető munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartalma: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a 15 férőhelyes idősek klubja és a 15 férőhelyes fogyatékosok nappali intézményének vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 4. pontja szerinti szakirányú szakképzetség,
- legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okirat(ok) másolata. Benyújtandó az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel, továbbá a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címre történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 401/2008., valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csorvás Város honlapja: www.csorvas.hu 2008. szeptember 26.
- Békés Megyei Hírlap 2008. szeptember 29.

----------

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet ápoló-gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás ideje: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: idősek gondozásával, ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása az idősek otthonában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. mellékletének 9. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban  foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai uton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.). kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 337-2/2008., valamint a munkakör megnevezését: Ápoló-gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csorvás város honlapja: www.csorvas.hu 2008. szeptember 26.
- Békés Megyei Hírlap 2008. szeptember 29.

----------

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet szociális segítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Kossuth utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a családsegítő tevékenységi körébe tartozó feladatok adminisztrációs vezetése, környezettanulmány készítése és a családsegítő munkájának segítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- szociális asszisztens végzettség,
- legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
- szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai uton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 336-2/2008, valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csorvás város honlapja: www.csorvas.hu 2008. szeptember 26.
- Békés Megyei Hírlap 2008. szeptember 29.

----------

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: terápiás foglalkoztatás szervezése a fogyatékosok nappali intézményében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 6. pontja szerinti szakirányú szakképzetség,
- legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.). Kérjük a  borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 400/2008., valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Csorvás város honlapja: www.csorvas.hu 2008. szeptember 26.
- Békés Megyei Hírlap 2008. szeptember 29.

----------

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fogyatékosok gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása a fogyatékosok nappali intézményében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- középfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. mellékletének 6. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a képesítést igazoló okirat(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Náfrádi Ferencné nyújt, a 06-66-258-060-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 399/2008., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- csorvás város honlapja: www.csorvas.hu 2008. szeptember 26.
- Békés Megyei Hírlap 2008. szeptember 29.

Vissza felülre