A Csorvási Általános Művelődési Központ pályázatot hirdet általános iskolai tanító munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, három hónapig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, István király u. 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
tanítói feladatok ellátása az első évfolyamos iskolaotthonos rendszerű osztályban.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: felhasználói szintű ECDL, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2008. október 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 2. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bencsik János nyújt, a +36-30/310-77-80-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Általános Művelődési Központ - Csorvás címére történő megküldésével (5920 Csorvás, István király u. 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43/2008, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot az intézményvezető, a helyettes és a szakmai tanács bírálja el. A személyesen lefolytatott első állásinterjú során eredetiben bemutatandó: szakmai önéletrajz referenciát adó személyek megjelölésével, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Csorvás Város Önkormányzatának honlapja, 2008. augusztus 27.

Vissza felülre