Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének igazgatója (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) pályázatot hirdet

 a Családsegítő Szolgálat  (5920.Csorvás, Kossuth u. 12.) 

1 fő családgondozói
álláshelyének betöltésére.

A családgondozó Csorvás közigazgatási területén a családsegítő tevékenységi körében tartozó feladatokat látja el.

Pályázati feltételek:
- az 1/2000(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Bérezés: Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 16.

A pályázatot postai úton Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) kell címezni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményben (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) Náfrádi Ferencné igazgatónál, illetve telefonon a 06/66/ 258 060-as számon.

------------------------------

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének igazgatója (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) pályázatot hirdet

a Családsegítő Szolgálat  (5920.Csorvás, Kossuth u. 12.)
1 fő szociális segítő
álláshelyének betöltésére.
           
A szociális segítő családsegítő tevékenységi körében tartozó feladatok adminisztrációját, környezettanulmány készítését és a családsegítő munkáját segíti.

Pályázati feltételek:
- az 1/2000(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes   adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Bérezés: Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 16.

A pályázatot postai úton Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) kell címezni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményben (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) Náfrádi Ferencné igazgatónál, illetve telefonon a 06/66/ 258 060-as számon.

----------------------------

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének igazgatója (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) pályázatot hirdet

az Idősek bentlakását nyújtó intézményébe  (5920.Csorvás, Rákóczi u. 15.)
1 fő ápoló, gondozó
álláshelyének betöltésére.
           
Az ápoló, gondozói munkakör több műszakos.

Az ápoló, gondozó feladata az idősek gondozásával, ápolásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- az 1/2000(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
- büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes   adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

Bérezés: Kjt. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 16.

A pályázatot postai úton Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) kell címezni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményben (5920. Csorvás, Rákóczi u. 15) Náfrádi Ferencné igazgatónál, illetve telefonon a 06/66/ 258 060-as számon.

Vissza felülre