Tisztelt Szülő!

A 2020/2021e-as tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) sz. EMMI rendelet 6.§ (3) bekezdése és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai nevelésben részesülő kiskorú gyermeke számára: 

a tavaszi szünetben 2 munkanapon: 2021. április 1. (csütörtök) és 2021. április 6. (kedd)

A tavaszi szünetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2021. április 1.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2021. március 2.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között.

(Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül, rá a 2020/2021-es nevelési év tavaszi szünetében is az intézményi gyermekétkeztetés vonatkozik, melyet a bölcsőde és az óvoda intézményében helyben valamennyi munkanapon igénybe vehet).

Kérem, hogy a kiküldött nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, juttassa el a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Polgármesteri Hivatal postaládájába, 2021. március 24-én (szerda) 16 óráig. A jelen értesítővel egyidejűleg értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők szükség esetén telefonon felkeresik Önt, illetve a 70/9533-284 és a 70/9344-327 -es telefonszámokon elérhetőek és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

A déli meleg ebédet – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt, a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között. Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a tömeges fertőződések elkerülése érdekében a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek.

Csorvás, 2021. március 08.                                                      Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

                                                                                                                      Jegyző

Vissza felülre