Csorvási Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet felkiallto jel dolt

Csorvási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (lll.7) Korm.rend. 1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményeinek gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása. A beérkező számlák ellenőrzése, érvényesítése, pénzügyi rendszerben kontírozása, könyvelése. Analitikus nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások készítése. ASP könyvelési rendszer használata, MÁK ebr42, ÖNEGM, KGR program és eAdat rendszerek kezelése, használata.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi-számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       az I. ill. a II. besorolási osztályba sorolhatósághoz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, ill. szakirányú szakképesítések

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       végzettséget igazoló okiratok;
 •       a 87/2019.(lV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz;
 •       a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik, és a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik;
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 •       vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi nyújt, a 0666/258-001/3602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.csorvas.hu - 2021. január 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 26.

 

Vissza felülre