Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hetek során két közvagyonban okozott károkozásról tájékoztattam Önöket.

A Szabadság téren, az adventi dekorációban történt rongálással kapcsolatban sok fiatalkorú gyermek neve merült fel a szemtanúk nyilatkozatai alapján.
Az Önkormányzat senkit nem vádolt meg rongálással, lehetőséget biztosított arra, hogy akár kiléte felfedése nélkül, a felelősök megtérítsék a közvagyonban okozott kárt.
Az adventi dekorációban keletkezett kárért a megadott határidőig önként senki nem vállalta a felelősséget, és a keletkezett kárt sem térítette meg. Figyelembe véve az összes körülményt, főként azt, hogy számos család érintett lehet az ügyben úgy döntöttem, hogy ebben az ügyben a rendőrségi feljelentést nem teszem meg, az ismeretlen tettes által okozott kárt az Önkormányzat viseli.

Az első rongálást egy hét múlva újabb követte, ekkor a Vörösmarty utcában 4 kandelábert döntött vagy döntöttek ki, amely esetben azonnal megtörtént az ismeretlen tettes elleni feljelentés, és ezt követően a rendőrségi helyszínelés. Ebben az ügyben a rendőrség megteszi a szükséges további lépéseket.

A lakosság körében éles vitát váltottak ki az elmúlt hetek eseményei, az Önkormányzat is erős bírálatot kapott, hogy több prevenciós intézkedést kellene megvalósítania. Ezzel kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy fizikailag lehetetlen lenne mindent kordonnal elzárni, másrészt a Lakosság lebecsélüse és megsértése lenne az, ha minden fényfüzér mellé kitennénk „Egy kérem, ne verjen szét kővel!” táblát. A Város vezetése tiszteli és becsüli a lakosságot, a prevenciót abban látja, hogy a helytelenül viselkedő személyeket próbálja kiszűrni, és a lakosság és a rendőrség segítségével jó útra terelni. Természetesen tudjuk, hogy kamerák elhelyezése segítene az események felderítésében, és ahogyan az Önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi tervezzük néhány kamera elhelyezését, de nincs olyan település, amelynek minden kis utcája teljes egészében be lenne kamerázva, tehát mindenre a kamera sem megoldás.

Úgy gondolom, hogy ezekből az esetből sokat tanult mindenki, így a város vezetése is. Remélhetőleg már nem lesz legközelebb, de egy újabb rongálás esetén már nem tarthatjuk azt a legfontosabb szempontnak, hogy próbáljuk megvédeni a gyermekeket/családokat a rendőrségi, bírósági és gyámhatósági eljárásból adódó kellemetlenségektől.

Kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését, figyeljünk egymásra, figyeljük és óvjuk a közvagyont, hiszen az minden lakó érdekét szolgálja.

Tisztelettel:

Baráth Lajos,
polgármester

Vissza felülre