Tisztelt Lakosság!figyelem

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet a mai napon, azaz 2020. június 18-án megszüntetésre került.

Szintén a mai napon hatályba lépve - a koronavírus terjedésének korlátozása érdekében - a Kormány Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be, amely készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta fogja felülvizsgálni a Kormány.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet tartalmaznak rendelkezéseket a veszélyhelyzet megszűnését követő átmeneti szabályokról. A jogszabályok teljes szövege itt található: https://magyarkozlony.hu/ (2020. évi 144. és 145. szám).

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedései:

1. A 6 életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön, valamint

b) az üzletben történő vásárlás során

a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

2. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések:

A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény– függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

Köszönöm a lakosságnak, hogy folyamatosan figyelemmel kísérték a veszélyhelyzet alatti tájékoztatóimat, és hogy a mindenkor hatályos rendelkezéseknek megfelelő magatartást tanúsítottak. A különleges jogrend megszüntetésével Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai naptól kezdve újra ülésezhet és testületként hozhat döntéseket.

Kérem, kísérjék továbbra is figyelemmel Csorvás város honlapját ( www.csorvas.hu) és facebook oldalát (https://www.facebook.com/csorvasvarosonkormanyzata), ahol a jövőben is folyamatos tájékoztatást adunk a Csorvás város lakosságát érintő jogszabályokról, hírekről és rendezvényekről.

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

Vissza felülre