Tájékoztatom Önöket, hogy a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm. rendeletfigyelem
(a továbbiakban: rendelet) enyhítő rendelkezéseket fogalmazott meg a szabadtéri rendezvények megrendezésével kapcsolatban. A rendelet 2020. május 28. napján lép hatályba. A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny (https://magyarkozlony.hu/) 123. számában található.

Amennyiben a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint a rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője biztosítja, úgy a szabadtéri rendezvény megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett.
A rendelet értelmében szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik. Szabadtéri rendezvénynek minősül az a szabadtéri rendezvény is, amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi). Továbbá szabadtéri rendezvénynek minősül az a rendeltben meghatározott rendezvény, amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor).

A rendelet hatálya alá két nagy csoportra bontható rendezvények tartoznak:
* a szabadtéri sportrendezvények,
* a szabadtéri kulturális rendezvények.

A rendeletben meghatározott feltétellel a szabadtéri sportrendezvény nézők részvételével megtartható.

Kulturális rendezvényeknek minősül (kizárólag szabadtéri):
a) a színházi előadás,
b) a mozi,
c) a cirkusz,
d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás,
e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény,
f) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény.

Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok

Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével –
a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és
b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres védőtávolságot kell biztosítani.

A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a legalább 1,5 méteres védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen
a) a páholyokban,
b) a szabadtéri rendezvény szünetében,
c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint
d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

Egyes rendezvényen való részvétel tilalma

Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvény helyszínén.
Zenés, táncos rendezvény: a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a vallási közösség szertartására,
b) a polgári házasságkötésre,
c) a temetésre,
d) a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti családi rendezvényre,
e) a gyűlésre,
f) a szabadtéri múzeumra és
g) az állatkertre.
Az a-g) pontokig felsorolt rendezvényekre vonatkozó szabályok más jogszabályokban kerültek meghatározásra.

A nemzeti parkra vonatkozó szabályok: A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítmény látogatható, de a látogatás során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Köszönöm a csorvási lakosságnak az eddigi jogszabálykövető magatartását, és egyben kérem a Tisztelt Lakosságot a még hatályban lévő járványügyi előírások és óvintézkedések további betartására.

Köszönöm megértésüket!
Baráth Lajos, polgármester

Vissza felülre