Polgármesteri tájékoztató a bölcsődei, óvodai ügyeletről a veszélyhelyzet során

Csorvás Város Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, az 1/2020. (III.15.) határozatában 2020. március 16. napjától kezdődően Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben rendkívüli szünetet rendelt el.

A rendkívüli szünet ideje alatt az intézmény kis csoportos ügyeleti jelleggel, a szülők igényei alapján a Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelyen ezen időszak alatt is fogadta azokat a gyermekeket, akiknek a törvényes képviselői, szülei a gyermek felügyeletét más módon nem tudták megoldani.

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet értelmében ügyeletet kell biztosítani azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem kötött, elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

A bölcsődei, óvodai ügyelet vegyes életkori csoportokban, csoportonként legfeljebb 5 gyermek számára lesz biztosítva a szülők által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között. A gyermekétkeztetés az ügyelet teljes időtartama alatt biztosítva lesz.

Kérem a szülőket, hogy a csoportvezető pedagógusok felé minden héten szerdáig jelezzék a következő hétre vonatkozó ügyeleti igényüket.

Csorvás, 2020. április 28.

 Baráth Lajos, polgármester

Vissza felülre