Értesítjük azokat a családokat, ahol óvodás/bölcsődés vagy iskolás gyermeket nevelnek, és igénylik az intézményi étkeztetést, hogy a digitális oktatás, így az intézmények zárva tartásának idejére munkanapokon a gyermekek étkeztetése az önkormányzat és a napközikonyha által a tavaszi szünet után is folytatódik az eddig megszokott térítési díjak vagy térítésmentesség mellett:

 • Óvodás gyermekek
  • ingyenesen vihetik haza az ebédet azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 3 vagy annál több gyermek van a családjukban vagy a havi egy főre jutó jövedelmük a minimálbér 130%-át (139.185,- Ft) nem haladja meg.
  • 50%-os kedvezménnyel vihetik haza az ebédet azok, akik a fenti csoportba nem tartoznak, 1 főre jutó jövedelmük meghaladja a 139.185.- Ft-ot, de a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos.
  • teljes árat kell fizetni az ebédért azoknak az igénylőknek, akik a fenti csoportokba nem tartoznak.
 • Általános iskolás gyermekek
  • ingyenesen vihetik haza az ebédet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők és a nevelésbe vett gyermekek.
  • 50%-os kedvezménnyel vihetik haza az ebédet, ha az étkezést igénylő gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 3 vagy annál több gyermek van a családban
  • teljes árat kell fizetni az ebédért azoknak az igénylőknek, akik a fenti csoportokba nem tartoznak.

Az igényeket az óvodában illetve az osztályfőnököknél kellett jelezni.

 • Középiskolás gyermekek
  • 50%-os kedvezménnyel vihetik haza az ebédet, ha az étkezést igénylő gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 3 vagy annál több gyermek van a családban.
  • Teljes árat kell fizetni az ebédért annak, aki a fenti kedvezményekkel nem rendelkezik.

Az igényeket a napközikonyhán kell jelezni, ahol meg kell adni az oktatási intézmény, tagintézmény nevét, címét!

A napközikonyha telefonszáma: 66/258-165

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebéd elvitelt elsősorban az ingyenes, kedvezményes igénybevételre jogosult, rászoruló gyermekek részére biztosítjuk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ételhordót nem kell hozni, egyszer használatos ételtartó edényekben kerül kiadásra az étel. Az ebéd kiadására csak és kizárólag munkanapokon 11:00-12:30 között van lehetőség a napközikonyhán. Kérjük, egyszerre csak 1 fő tartózkodjon a helyiségben!

Vissza felülre