Tisztelt Szülő!

A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VIII. 3.) sz. EMMI rendelet 6.§ és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a 2019/2020-as tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai nevelésben részesülő kiskorú gyermeke számára abban az esetben, ha jogosultsága az étkeztetés 1. napján vagy az azt megelőző 30. napon fennáll:

a tavaszi szünetben 2 munkanapon: 2020. április 9. (csütörtök), 2020. április 14. (kedd).

Tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2019. április 9.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2019. március 10.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt április 9. (csütörtök), április 14. (kedd) napjain.

(Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke(i), illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i) bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül(nek), a gyermekétkeztetést a 2019/2020-as nevelési év tavaszi szünetében a bölcsőde és az óvoda intézményében illetve a napközi konyháról való elvitellel valamennyi munkanapon igénybe veheti(k)).

Kérem, hogy a küldött nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, dobja be a Polgármesteri Hivatal kapuján elhelyezett postaládába 2020. április 6-án (hétfőn) 16 óráig. A jelen értesítő levél Önnek történő megküldésével egyidejűleg a levél címzettjéről értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők szükség esetén telefonon felkeresik Önt, illetve a 70/9533-284 és a 70/9344-327 -es telefonszámokon elérhetőek és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

A déli meleg ebédet – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt, a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között. Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre a tömeges fertőződések elkerülése érdekében a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek.

Csorvás, 2020. március 31.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

                                                                                                                                                   Jegyző

Vissza felülre