Tisztelt Csorvási Lakosok!

A közelmúltban többször tapasztalhatták, hogy Csorvás egyes településrészein nem működött az ivóvíz szolgáltatás. Ennek az volt az oka, hogy az ivóvizet szolgáltató Alföldvíz Zrt. a korábban mért átlagfogyasztáshoz viszonyítva jelentősen megnövekedett vízfogyasztást észlelt. A szolgáltató a megnövekedett vízfogyasztás okát kereste a közterületen, és ezért volt szükség arra hogy egyes településrészen időszakosan lezárják, vagy korlátozzák az ivóvíz szolgáltatást. Sajnos a kutatás nem hozott eredményt, az ivóvíz hálózat közterületi részein nincs csőtörés, ott nem tapasztalható vízelfolyás. Ennek okán feltételezhető, hogy ingatlanokon belül lehet a probléma. Az Alföldvíz Zrt munkatársai azonban csak a közterületen végezhetnek vizsgálatokat, az ingatlanokra nem léphetnek be.

Kérjük a lent felsorolt utcákban ingatlantulajdonnal rendelkezőket, hogy legyenek az Alföldvíz Zrt. segítségére, és saját érdekükben is vizsgálják meg a házi ivóvíz bekötő csőhálózatukat. Kérjük, hogy ellenőrizzék le a vízmérő óra aknáját, és ha vízszivárgásra, vízfolyásra, csőtörésre utaló jeleket tapasztalnak, értesítsék az Alföldvíz Zrt-t.

A vízelfolyás vizsgálatának legegyszerűbb módja az, hogy a lakásban minden vízfelhasználási helyet el kell zárni, és ekkor meg kell nézni a vízórát. Ha ekkor a vízóra mérőrésze mér (mozog), akkor valószínűleg az ingatlanon belül van csőtörés.

Kérjük különösen az következő utcákban lakókat, valamint ingatlantulajdonnal rendelkezőket, hogy vizsgálják meg az ingatlanon belüli ivóvíz hálózatukat:

Rákóczi,  Kossuth , Hunyadi J., Kölcsey, Gremsperger, Ady, Aradi, József A., Dózsa, Bacsó, Somogyi, Táncsics, Előd, Álmos, Bartók utcák, valamint a

Bajcsy utca 16 – 74. számig,  Kisfaludy utca 2 – 22. és 19 – 37. számig,  Arany János utca 10 – 26. és 9 – 31. számig,  Petőfi utca 14 – 32. és 7 – 29. számig, Vörösmarty utca 10 -22. és 13 – 35. számig, Batthyány utca  4 – 20. és 11 – 27. számig.

Amennyiben csőtörésre utaló hibát észlelnek, értesítsék az Alföldvz Zrt. munkatársait:                        

Hovorka Györgyöt a 30- 339-8648-as telefonszámon, vagy

Szécsi Sándort a 30- 338-8556-as telefonszámon.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

                                                                                Csorvás Város Önkormányzata

Vissza felülre