Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 15. számú lakásának bérleti jogát.

A Fecskeházban lévő lakóegységek bérleti jogának lehetőségével elsősorban olyan 35 év alatti házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő fiatalok élhetnek, akik:

1. Sem együttesen, sem külön-külön önálló lakás- vagy lakóházingatlannak nem tulajdonosai, vagy tulajdonosai ugyan, de a tulajdonuk haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező használatában van.

2. Kereső tevékenységet folytatnak, vagy anyasági ellátásban részesülnek, illetve valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.

3. Rendelkeznek a lakóegység bérleti jogviszonyának időtartamára valamely Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítótársaságnál lakáscélú előtakarékossági betéttel, a bérleti szerződés megkötésének ugyanis egyik előfeltétele a lakáscélú előtakarékosság. A lakáscélú megtakarításnak bérleményenként el kell érnie a 30.000,- Ft/hó összeget.

4. Vállalják, hogy a lakáscélú előtakarékossági szerződésben foglaltak teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként bemutatják az önkormányzatnak.

A Fecskeház lakóegységei rendeltetésszerű használatával együtt járó üzemeltetési, és a szükséges karbantartási költségeken kívül, a bérlőket lakbérfizetési kötelezettség terheli, ami a mindenkor érvényes önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 70%-a.

A kérelmeket Polgármesteri Hivatalban ingyenesen beszerezhető adatlapokon lehet benyújtani. Az adatlapokat igényelni lehet telefonon a 66/258-001-es telefonszám 3606-os mellékén, vagy elektronikusan a pmh@csorvas.hu e-mail címen.

A kitöltött kérelemhez mellékelni kell:

- a lakáscélú előtakarékossági szerződést,

- nyilatkozatot az 1. pontban foglaltakról, vagyis arról, hogy a kérelmezők rendelkeznek-e lakás, vagy lakóházingatlan tulajdonjogával, és ha igen, milyennel;

- munkáltatói, vagy iskolalátogatási igazolást, kereseti igazolást.

Amennyiben nem jelentkezik olyan igénylő, aki a fenti feltételeknek megfelel, úgy piaci alapon (albérletként) is igényelhető a lakóegység. Ebben az esetben a jelentkezőknek egyedi kérelmeket kell benyújtani, amelyen szerepel az igénylő(k) neve, lakcíme, születési ideje, anyja neve, munkahelye, valamint az indokolás, hogy miért szeretne a Fecskeházba költözni.

A pályázatokat 2020. március 31-én 12 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba postai úton (Csorvás Város Önkormányzata 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) úgy, hogy az a benyújtási határidőig megérkezzen, vagy a pályázatok elhelyezhetők a Polgármesteri Hivatal bejárati kapuján lévő postaládába is.

A lakásba történő beköltözés időpontja: 2020.április 1.

A lakóegység bérletére benyújtott kérelmek tárgyában Csorvás Város Polgármestere dönt.

Csorvás, 2020. március 23.

Polgármesteri Hivatal

 

Vissza felülre