Csorvás Város Polgármesterének 2/2020. (III.16.) határozata a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időszakára vonatkozóan Csorvás Város Védőnői Szolgálata eljárásrendjének meghatározásáról

Csorvás Város Önkormányzatának Védőnői Szolgálata (5920 Csorvás, Kinizsi u. 2.) fenntartójának képviseletében a kialakult járványhelyzettel kapcsolatban a Kormánynak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) rendeletében foglaltak alapján – a területi védőnői szolgálatok feladatellátásának szabályozása tárgyában kialakított szakmai állásfoglalás hiányában – elrendelem a területi ellátást biztosító védőnők számára a gondozottakkal való kapcsolattartás minimalizálására.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében felhívom a területi ellátást biztosító védőnők figyelmét a gondozottakkal való személyes kapcsolattartás minimalizálását.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a védőnők kötelesek minden elvárható módon csökkenteni a személyes kapcsolattartás esetkörét, és ennek érdekében kötelesek különösen a következő eljárásrendek alkalmazására:

- a családlátogatások előtti telefonos egyeztetéskor felajánlják a digitális eszközön, telefonon történő tanácsadást;

- amennyiben szükséges a személyes kapcsolatfelvétel, kötelező a védőeszköz használata;

- a várandósgondozás keretében ne kerüljön sor a szükségesnél több tanácsadásra;

- a dokumentációban egyértelműen kerüljön rögzítésre a gondozottal való kapcsolattartás formája, valamint a tanácsadás ideje és módja;

- a gyermekorvossal egyeztetett tanácsadás, védőoltások beadása esetén ügyeljenek arra, hogy a váróhelyiségben egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak (lehetőleg 1 gyermekkel 1 kísérő tartózkodjon).

Jelen intézkedésem visszavonásig, vagy a szakmai állásfoglalás megérkezéséig érvényes.

Döntésem a közléssel végleges, vele szemben fellebbezésnek helye nincs.

Csorvás, 2020. március 16.

Baráth Lajos

Polgármester

Vissza felülre