Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet
2020. február 26-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.figyelem

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17.).

Frissítés: A testületi ülés felvétele IDE KATTINTVA megtekinthető. A felvétel egy hónap időtartamig lesz elérhető.

Napirend:

1. Csorvás Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének megalkotása. Hosszú távú tervezés elfogadása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés és Kapcsolódó anyagok

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés

3. Beszámoló a 2019. évi közművelődési tevékenységről, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi Közművelődési Munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása.
Előadó: Samu Kálmán a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője  Előterjesztés1  Előterjesztés2 Előterjesztés3  Előterjesztés4 Előterjesztés5

4. A 2019. évi közfoglalkoztás eredményeinek értékelése, előterjesztés a 2020. évi közfoglalkoztatási programokról.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

5. Csorvás Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

Egyéb előterjesztések.
6-1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester    Előterjesztés
6-2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak meghatározása.
Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető   Előterjesztés
6-3. A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető   Előterjesztés
6-4. Döntés igazgatási szünet elrendeléséről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi jegyző   Előterjesztés
6-5. A polgármester 2020. évi szabadsága felhasználási ütemtervének jóváhagyása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés
6-6. Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményi térítési díjainak meghatároza.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés
6-7. Előterjesztés a Csorvás külterületén létesítendő DIGI távközlési torony telepítéséről.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés
6-8. Előterjesztés helyi védelem alatt álló természeti érték helyi védettségének megszüntetéséről.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Önkormányzati tulajdonú lakások bérlete iránti kérelmek elbírálása.

2. Előterjesztés a „Szabadság téri Liget Büfé épületének bérleti jogviszony alapján történő, cél szerinti hasznosítás” elnevezésű pályázat bérlőjének kiválasztásáról.

Csorvás, 2020. február 20.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre