Csorvás Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csorvási Polgármesteri Hivatal Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körében a Csorvási Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok ellátása és hatáskörök gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Csorvási Polgármesteri Hivatal belső szabályzatai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Egyetem, jogi doktori végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség,
 •       Jogi / közigazgatási szakvizsga, vagy a letételük alóli mentesség igazolása,
 •       Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 •       Legalább 2 (két) éves közigazgatási gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Vezetői kvalitások
 •       Kiváló szervezőkészség
 •       Jó tárgyalókészség
 •       Határozottság, magabiztosság
 •       Fejlett realitásérzék
 •       Konfliktuskezelő készség és képesség
 •       Nagyfokú terhelhetőség és precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019. (IV.23) Kormányrendelet 1. melléklete 1-6. pontja szerinti részletes önéletrajz;
 •       A 87/2019. (IV.23) Kormányrendelet 1. melléklete 7. pontja szerinti - a pályázó szempontjából releváns - mellékletek;
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 •       Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi nyújt, a 06 66 / 258-001 / 3602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/476/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés helyére vonatkozóan (Csorvási Polgármesteri Hivatal) információk a www.csorvas.hu honlapról szerezhetők be.

Vissza felülre