Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsödéje                            

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsödéjeóvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok és az óvoda szakmai programjának megfelelően munkaköri leírás szerint óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •      Főiskola, óvodapedagógus,
  •      óvodapedagógusi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  •      Fényképes önéletrajz Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez és a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás, postai feladóvevény

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •      Főiskola, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  •      Jó szintű gyermekszeretet, empátia, fejlődni tudás,együttműködési készség, pontos adminisztráció,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Helga nyújt, a 06/66200-498 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •      Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsödéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

vagy

  •      Személyesen: Varga Helga, Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •     Csorvás.hu - 2020. január 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 24.

Vissza felülre