Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet
2020. január 27-én (hétfőn) 17:00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T  tart.

A közmeghallgatás helye: a Művelődési Ház színházterme. /5920 Csorvás, Petőfi Sándor u. 12./

A közmeghallgatás keretében Baráth Lajos polgármester tájékoztatást nyújt Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évben végzett munkájáról és a 2020. évi költségvetés megalkotásáról.

A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői bármely témakörben kérdést tehetnek fel, illetve közérdekű kezdeményezéssel, javaslattal, észrevétellel élhetnek.

A közérdekű kezdeményezések, kérdések, javaslatok és észrevételek - névvel és címmel ellátva - írásban is benyújthatók legkésőbb a közmeghallgatás időpontját megelőző egy nappal korábban, Baráth Lajos polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalhoz.

A közmeghallgatásra meghívást kapnak az alábbi közüzemi szolgáltatók képviselői:

- Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.,

              - ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.,

              - DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.,

              - Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.,

              - Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt.

 

Csorvás, 2020. január 07.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre