Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől ebed

Tisztelt Szülő!

A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.03.) sz. EMMI rendelet 6.§, a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VII.23.) PM rendelet 2.§, és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatom, hogy a 2019/2020-as tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagyiskolai nevelésben részesülő kiskorúgyermeke számára:

 

az őszi szünetben 4 munkanapon: 2019. október 28. (hétfő), október 29. (kedd), október 30. (szerda), október 31. (csütörtök)

a téli szünetben 5 munkanapon: 2019. december 23. (hétfő), 2019. december 30. (hétfő), 2019. december 31. (kedd), 2020. január 2. (csütörtök), 2020. január 3. (péntek).

a tavaszi szünetben 2 munkanapon: 2020. április 9. (csütörtök), 2020. április 14. (kedd).

 

Az őszi szünetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága az őszi szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2019. október 28.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2019. szeptember 28.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között.

Ha a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatt nem lehetséges az étel helyben történő elfogyasztása, a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

(Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2019/2020-as nevelési év őszi szünetében a bölcsőde és az óvoda nyitva tartása miatt az intézményben helyben valamennyi munkanapon igénybe veheti).

Kérem, hogy a kiküldött nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, aláírva adja át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, 2019. október 14-én (hétfőn) 16 óráig. A jelen értesítővel egyidejűleg értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők felkeresik Önt, és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

Csorvás, 2019. szeptember 11.                                                 Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

                                                                                                                      Jegyző

Vissza felülre