Tisztelt Szülő!

A 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek Csorvás Város Önkormányzata a nyári szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja az alábbiak szerint:


Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke

- bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2018/2019-es nevelési év nyári szünetében a bölcsőde és az óvoda zárva tartása miatt 2019. augusztus 21. – 2019. augusztus 31. közötti 8 munkanapon igénybe veheti;

- 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkezik, vagy iskolai nevelésben részesül – ide értve a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányait folytató kiskorút is – az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2018/2019. tanév nyári szünetében 2019. június 17. – 2019. augusztus 31. közötti 54 munkanapon veheti igénybe:

Tájékoztatom, hogy ingyenes gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés biztosítását a kiküldött Nyilatkozat kitöltésével kérelmezheti. A családsegítők segítséget nyújtanak a nyilatkozat kitöltéséhez.

A déli meleg ebéd helyben történő elfogyasztását – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt a Nyilatkozaton felsorolt munkanapokon 11:00-12:00 óra között. Ha a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatt nem lehetséges az étel helyben történő elfogyasztása, a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

A kitöltött és benyújtott igénylőlapról másolatot készítünk Önnek, így követni tudja, mely napokra kérte a szünidei déli meleg főétkezést. A nyári szünetre vonatkozó igényléseket legkésőbb 2019. június 3. napjáig kell benyújtani kivéve, ha a jogosultság megállapítására később kerül sor.

 

Csorvás, 2019. május 14.

 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
Jegyző

Vissza felülre