Kiss-Antal István ösztöndíj elismerése

Pályázati cél: az Egyesület a Csorváson élő, itt lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, illetve felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fiatalokat kívánja tanulmányai folytatására ösztönözni akként, hogy közülük évente egy tanulót vagy hallgatót egyösszegű ösztöndíjjal jutalmaz. A támogatás további feltétele, hogy a jelölt szakmai érdeklődési, kutatási területe a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás legyen, esetleg tanulmányait a fenti képzések egyikén folytatja. A díj évente egy alkalommal, egy fő részére, 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint készpénzjutalom formájában, a díj odaítélésének éve augusztus 20. napján kerül átadásra. Az ösztöndíj neve: Kiss-Antal István Ösztöndíj.

Pályázat tartalmi követelményei:

  • Pályázó adatai (név, lakcím, elérhetőség stb.);
  • A környezetvédelem, az agrárkörnyezetgazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás területén elért eredmények, szakmai érdeklődés, kutatási terület részletes bemutatása;
  • Pályázó szakmai életútja;
  • Pályázó további szakmai célkitűzései (tanulmányok, kutatás stb.).

Pályázat formai követelményei:

Szövegszerkesztett, jól tagolt, közérthető.

Pályázat beadási határideje: 

2019. május 31.

Beadás módja:

  • csgsz@csgsz.hu e-mail, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” tárggyal, vagy
  • levélben a „Csorvási Gazdák” Zrt., 5920 Csorvás, Rákóczi u. 34/1. szám, „Pályázat Kiss-Antal István Ösztöndíjra” megjelöléssel, vagy
  • személyesen „Csorvási Gazdák” Zrt. titkársága.

Csorvás, 2019. április 10.

A Csorvásiak Baráti Társasága elnöksége nevében:

                       Kelemen Mihály

                          CSBT elnök

 

Vissza felülre