Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet
2019. február 27-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Csorvás Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megalkotása.
Hosszú távú tervezés elfogadása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés  Kapcsolódó anyag1  Kapcsolódó anyag2  Kapcsolódó anyag3

2. Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő, valamint a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint
Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző   Előterjesztés1   Előterjesztés2  Kapcsolódó anyag

3. Beszámoló a 2018. évi közművelődési tevékenységről, a 2019. évi Közművelődési Munkaterv jóváhagyása.
Előadó: Samu Kálmán a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője  Előterjesztés

4. A 2018. évi közfoglalkoztatás eredményeinek értékelése, előterjesztés a 2019. évi közfoglalkoztatási programokról.
Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés

5. Csorvás Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester   Előterjesztés

6. Egyéb előterjesztések.
6-1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása. ElőterjesztésElőterjesztésElőterjesztés3 Kapcsolódó anyagok
6-2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
intézményi térítési díjainak a 2019. március 01. napjától történő
megállapításához.   Előterjesztés
6-3. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona
belépési hozzájárulással igénybe vehető férőhelyek száma tárgyában. Előterjesztés
6-4. Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona
Szakmai Program (és mellékletei) változása tárgyában.  Előterjesztés
6-5. Előterjesztés az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról.  Előterjesztés
6-6. Adásvételi szerződéstervezet saját termelésű mezőgazdasági áru
szolgáltatására.   Előterjesztés
6-7. Előterjesztés a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről. Előterjesztés
6-8. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság felhasználási
ütemezési tervének jóváhagyásáról.  Előterjesztés

7. Bejelentések.

Csorvás, 2019. február 22.

 

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre