Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021 november –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése és az ezzel kapcsolatos dokumentáció vezetése a hatályos jogszabályok és a helyi pedagógiai program szellemének megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

• óvodapedagógusi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

• büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, fejlesztő pedagógus,

 

Elvárt kompetenciák:

• Jó szintű gyermekszeretet, empátia, fejlődni tudás,együttműködési készség, pontos adminisztráció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes önéletrajz Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok egyszerű másolata A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez és a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás, postai feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vicziánné Vincze Mónika nyújt, a +36709039615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Vicziánné Vincze Mónika részére a csorvasiovodaesbolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázati anyag áttanulmányozása és a személyes meghallgatást követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Csorvás.hu - 2019. február 19.

http://csorvasiovodaesbolcs.5mp.eu - 2019. február 19.

Vissza felülre