Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a helyettesített óvodapedagógus munkába állásáig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         1-3 év közötti - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, fejlesztő pedagógus, mozgásterepauta,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű hivatás iránti elkötelezettség, együttműködés, gyermekközpontúság, empátia, kreativitás,innováció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, diploma és továbbképzések tanúsítványáról másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vicziánné Vincze Mónika nyújt, a +3670/9039615 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton Vicziánné Vincze Mónika részére a csorvasiovodaesbolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Vicziánné Vincze Mónika, Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

https://www.csorvas.hu/

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         csorvasiovodaesbolcs.5mp.eu - 2018. október 8.

Vissza felülre