Csorvási Polgármesteri Hivatal                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csorvási Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodaműszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Település-,terület - és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 1. melléklet

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

energetikai ügyek; önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatos feladatok; az iroda feladatkörét érintő statisztikák készítése; az iroda hatáskörébe tartozó információs és adatszolgáltató programok kezelése; a hivatal hatáskörében zajló építési, műszaki tevékenységek, folyamatok nyilvántartása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Magyar állampolgárság,
 • •       Cselekvőképesség,
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       Középfokú képesítés, (műszaki, építési, településüzemeltetési),
 • •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •       Fényképes szakmai önéletrajz
 • •       Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
 • •       Erkölcsi bizonyítvány
 • •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Felsőfokú képesítés, (műszaki, építési, környezetgazdálkodási, településüzemeltetési szakirányok),

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi nyújt, a 06/66/258-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/2792/2018 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.csorvas.hu - 2018. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza felülre