Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  ertekezlet
20
18. március 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart
, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző     Előterjesztés

2. A 2017. évi közfoglalkoztatás eredményeinek értékelése, előterjesztés a 2018. évi közfoglalkoztatási programokról.

Előadó: Zsóri János mezőgazdász    Előterjesztés

3. Csorvás Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.

Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

4. Egyéb előterjesztések. 

4-1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi

  térítési díjainak a megállapítása.  Előterjesztés

4-2. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek

  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2015.(III.20.)

  önkormányzati rendelet módosítása.  Előterjesztés

4-3. Ajánlattevők kiválasztása önkormányzati projektekhez kapcsolódóan. Előterjesztés1  Előterjesztés2

4-4. Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme a

  Tűzoltóegyesület által használt szertár (garázs) felújítása tárgyában.  Előterjesztés

 

5. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelmek elbírálása.

2. Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2018. február 23.

Vissza felülre