Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet2018. február 1-jén (csütörtökön) 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁS-t tart.

A közmeghallgatás keretében Baráth Lajos polgármester tájékoztatást nyújt Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évben végzett munkájáról és a 2018. évi költségvetés megalkotásáról.
A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői bármely témakörben kérdést tehetnek fel, illetve közérdekű kezdeményezéssel, javaslattal, észrevétellel élhetnek.
A közérdekű kezdeményezések, kérdések, javaslatok és észrevételek - névvel és címmel ellátva - írásban is benyújthatók legkésőbb a közmeghallgatás időpontját megelőző egy nappal korábban, Baráth Lajos polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalhoz.
A közmeghallgatásra meghívást kapnak az alábbi közüzemi szolgáltatók képviselői:
- Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.,
- ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.,
- DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.,
- Nemzeti Közművek Áramszolgáltató Zrt.,
- Nemzeti Közművek Földgázszolgáltató Zrt.

A közmeghallgatás helye: az új Művelődési Ház színházterme. /5920 Csorvás, Petőfi Sándor u. 12./

Baráth Lajos

polgármester

Vissza felülre