Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. november 9. napján (csütörtökön) 16.00 órakor
lakossági fórumot tart, melyre Önt is tisztelettel meghívom.
A lakossági fórum helyszíne: Színházterem (5920 Csorvás, Petőfi u. 12.)

A lakossági fórum tárgya:
Előzetes tájékoztatás Csorvás város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítéséről
Előadók: Baráth Lajos polgármester, Molnár Zoltán Gyula főépítész

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Egy település karakterének arculatának meghatározó elemei az épületek, amelyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztathatja a tájat, ezért már a tervezésekor figyelemmel kell lenni erre, továbbá arra is, hogy az elkészült épület hosszú távon milyen hatást gyakorol a környezetére. Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, ismeri és tiszteli a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. A településképi arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be helyi közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik városunk építészeti öröksége és jövője iránt.
A településképi arculatot a helyben élőknek kell meghatározni. Amennyiben szeretne részt venni ebben a közös munkában, kérjük, hogy írásban jelezze ezt a szándékát, regisztráljon a Csorvási Polgármesteri Hivatalnál – 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. – postai küldeményben vagy elektronikus levélben a pmh@csorvas.hu címre.
Mint a nevük és a lakcímük megadásával regisztrált partnerek, a településképpel, annak alakításával, illetve az épített környezettel kapcsolatban az észrevételeiket és a javaslataikat 2017. november 9. napján 16.00 óráig közölhetik postai levélben (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) vagy elektronikus úton (pmh@csorvas.hu).
Aki a jelzett időpontig nem nyújtja be regisztrációját, annak a későbbiek során nem lesz lehetősége véleménynyilvánításra.
Az észrevételeiket és a javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, melyet 2017. november 9-én (csütörtökön) 16:00-kor tartunk a Színházteremben (5920 Csorvás, Petőfi u. 12.). A fórumot követő 8 napon belül a regisztrált partnerek írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, és a Csorvási Polgármesteri Hivatalhoz megküldve postai úton – 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. – vagy elektronikus levélben - pmh@csorvas.hu címre-.
A településképi arculati kézikönyvvel és a szabályokat rögzítő helyi rendelettel kapcsolatban a tájékoztatás a hivatali hirdetőtáblán, illetve a város hivatalos honlapján (www.csorvas.hu) közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.
A településképi arculati kézikönyv összeállítása során határozottan számítunk a lakosság, a helyi gazdálkodó és civil szervezetek aktív részvételére! Kérem, hogy a jelenlétükkel tiszteljék meg a meghirdetett fórumot!
Dolgozzunk a jelenben együtt, hogy közösen határozhassuk meg a jövőt!

Vissza felülre