Megjelentek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi pályázati kiírásai hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatására!

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

A pályázati kiírások és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok:
- „A” típusú pályázati kiírás
- „A” típusú pályázati űrlap (minta)
- „B” típusú pályázati kiírás
- „B” típusú pályázati űrlap (minta)
- Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2001. (XI.5.) rendelete a
       Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
- 1. számú melléklet: Jövedelemnyilatkozat
- 2. számú melléklet: Vagyonnyilatkozat

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a pályázati eljárásról további információt a Csorvási Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában kaphatnak. A pályázatoknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EPER rendszerében való rögzítésének és a települési önkormányzathoz papíralapon történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
Az itt közzétett pályázati kiírások és a pályázati űrlapok, valamint a kötelezően benyújtandó mellékletek a www.emet.gov.hu oldalról tölthetők le. Valamennyi dokumentum olvasható a Csorvási Polgármesteri Hivatal faliújságán, a Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár faliújságán, továbbá a www.csorvas.hu honlapon. 

A kapcsolódó anyagok ide kattintva letölthetők!

Vissza felülre