Tisztelt Szülő!

A 2017/2018-as tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) sz. EMMI rendelet 6.§, és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy a 2017/2018-as tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai nevelésben részesülő kiskorú gyermek számára abban az esetben, ha jogosultsága az étkeztetés 1. napján vagy az azt megelőző 30. napon fennáll:

Az őszi szünetben 4 munkanapon: 2017. október 30. (hétfő), 2017. október 31. (kedd),
2017. november 2. (csütörtök), 2017. november 3. (péntek).
A téli szünetben 4 munkanapon: 2017. december 27. (szerda), 2017. december 28. (csütörtök), 2017. december 29. (péntek), 2018. január 2. (kedd).
A tavaszi szünetben 4 munkanapon: 2018. március 29. (csütörtök), 2018. március 30. (péntek), 2018. április 2. (hétfő), 2018. április 3. (kedd).

Az őszi szünetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága az őszi szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2017. október 30.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2017. szeptember 30.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt október 30. (hétfő), október 31. (kedd), november 2. (csütörtök), november 3. (péntek) napjain.
(Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke(i), illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i) bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül(nek), az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2017/2018-os nevelési év őszi szünetében a bölcsőde és az óvoda nyitva tartása miatt az intézményben helyben valamennyi munkanapon igénybe veheti(k)).
Kérem, hogy amennyiben gyermeke számára szeretné kérni a szünidei gyermekétkeztetésben való részvételt, úgy a Hatósági iroda által küldött nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, aláírva adja át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, 2017. október 6-án (pénteken) 12 óráig. A jogosultakról értesítjük a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők felkeresik Önt, és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.
A déli meleg ebéd helyben történő elfogyasztását – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhában, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt, a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között. Ha a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatt nem lehetséges az étel helyben történő elfogyasztása, a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

Csorvás, 2017. szeptember 4.

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
Jegyző

Vissza felülre