Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. szeptember 6-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatai.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Kapcsolódó anyagok

2. Beszámolás és szakmai értékelés a Csorvási Óvoda és Bölcsőde Intézményben végzett munkáról.
Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető     Előterjesztés

3. A Védőnői Szolgálat beszámolója.
Előadó: a Védőnői Szolgálat    Előterjesztés

4. Egyéb előterjesztések.
4-1. Csorvás Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatás-tervezési
Koncepciójának elfogadása. (II. forduló)   Előterjesztés1    Előterjesztés2
4-2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról szóló 16/2001.(XI.5.) önkormányzati rendelet
módosítása.  Előterjesztés
4-3. Az önkormányzati tulajdonú lakások, és helyiségek bérletére
vonatkozó helyi szabályozásról szóló 13/2017.(VII.7.)
önkormányzati rendelet módosítása.   Előterjesztés
4-4. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.   Előterjesztés
4-5. Előterjesztés a viziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében szolgáltatási ágazatonként készítendő gördülő fejlesztési
terv tárgyában.   Előterjesztés
4-6. Támogatási kérelem a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától
kiadvány megjelenéséhez.    Előterjesztés

5. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelmek elbírálása.

Csorvás, 2017. augusztus 31.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre