Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 6 . számú  lakásának bérleti jogát.

A Fecskeházban lévő lakóegységek bérleti jogának lehetőségével elsősorban olyan 35 év alatti házastársi  vagy élettársi kapcsolatban élő fiatalok élhetnek, akik:

  1. sem együttesen, sem külön-külön önálló lakás- vagy lakóházingatlannak nem tulajdonosai, vagy tulajdonosai ugyan, de a tulajdonuk haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező használatában van;
  2. kereső tevékenységet folytatnak, vagy anyasági ellátásban részesülnek, illetve valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.
  3. rendelkeznek legalább a lakóegység bérleti jogviszonyának időtartama alatt valamely Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítótársasánál lakáscélú előtakarékossági betéttel.  (Amennyiben a lakóegység bérleti joga elnyerésének igény-bejelentésekor nem rendelkeznek lakáscélú előtakarékossági szerződéssel, vállalniuk kell, hogy legkésőbb a lakóegységre vonatkozó bérleti szerződés megkötésekor már rendelkezni fognak ilyennel. A bérleti szerződés megkötésének ugyanis egyik előfeltétele a lakáscélú előtakarékosság.) A lakáscélú megtakarításnak bérleményenként el kell érnie a 30.000,- Ft/hó összeget.
  4. vállalják, hogy a lakáscélú előtakarékossági szerződésben foglaltak teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként bemutatják az önkormányzatnak.

A Fecskeház lakóegységei rendeltetésszerű használatával együtt járó üzemeltetési, és a szükséges karbantartási költségeken kívül, a bérlőket lakbérfizetési kötelezettség terheli, ami a mindenkor érvényes önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 70%-a.

A kérelmeket Polgármesteri Hivatalban ingyenesen beszerezhető adatlapokon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a lakáscélú előtakarékossági szerződést, vagy nyilatkozatot a 3. pont zárójeles részében szereplő kötelezettség vállalásáról
  • nyilatkozat az 1. pontban foglaltakról, vagyis arról, hogy a kérelmezők rendelkeznek-e lakás, vagy lakóházingatlan tulajdonjogával, és ha igen, milyennel
  • munkáltatói, vagy iskolalátogatási igazolást.

Amennyiben nem jelentkezik olyan igénylő, aki a fenti feltételeknek megfelel, úgy piaci alapon (albérletként) is igényelhető a lakóegység. Ebben az esetben a jelentkezőknek egyedi kérelmeket kell benyújtani, amelyen szerepel az igénylő(k) neve, lakcíme, születési ideje, anyja neve, munkahelye, valamint az indokolás, hogy  miért szeretne a Fecskeházba költözni.

A pályázatokat 2017. augusztus 29-én kedden 12 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal  5. számú irodájában.

A lakóegységek bérletére benyújtott kérelmek tárgyában Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt.

Vissza felülre