Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet  Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:

A bölcsődei gondozás-nevelés alapelveinek, módszertani és törvényi
előírásainak megfelelően gondozza és neveli a rábízott bölcsődés korú
(18-36 hónapos) gyermekeket. Segíti a kisgyermekek harmonikus fejlődését,
és napi munkájával hozzájárul önállóságuk kialakulásához. kialakulásához.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, kisgyermeknevelő végzettség, a
15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján, ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• kisgyermeknevelő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget
igazoló okiratok, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes
egészségügyi kiskönyv,nyilatkozat, mely szerint az 1997.évi XXXI.törvény
15.§-ának(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem
áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának
Óvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai
utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 72/2017 , valamint a munkakör megnevezését:
kisgyermeknevelő. 

• Elektronikus úton Vicziánné Vincze Mónika részére a
csorvasiovodaesbolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton
részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

Vissza felülre