Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényegesfeladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi és jogszabályi előírásokalapján,az óvoda helyi sajátosságai,pedagógiai programja, illetve aóvodavezető irányítása szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottakjogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, fejlesztőpedagógus,
• óvodapedagógusként - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget,szakmai tapasztalatot igazoló bizonyítványok.Motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolvány, annakhiányában a benyújtott kérelem igazolása. Szakmai önéletrajz a45/2012.(III.20.) Kormányrendelet 1,. számú melléklete szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város ÖnkormányzatánakÓvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 71/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Vicziánné Vincze Mónika részére a csorvasiovodaesbolcsode@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://csorvasiovodaesbolcs.5mp.eu/honlapon szerezhet.

Vissza felülre