Tájékoztatás a 2016/2017. nevelési év/tanév nyári szünetében igénybe vehető gyermekétkeztetés lehetőségéről

 A 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek e jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2017. június 19.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2017. május 20.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja (a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34.) az alábbiak szerint:

Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke(i), illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i)

- bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülnek, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2016/2017-es nevelési év nyári szünetében a bölcsőde és az óvoda zárva tartása miatt 2017. augusztus 21. – 2017. augusztus 31. között munkanapokon igénybe veheti(k);

- 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkezik, vagy iskolai nevelésben részesül – ide értve a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányait folytató kiskorú kedvezményezettet is – az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2016/2017. tanév nyári szünetében 2017. június 19. – 2017. augusztus 31. között munkanapokon veheti igénybe:

Tájékoztatom, hogy ingyenes gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés biztosítását a kiküldött nyilatkozat kitöltésével. kérelmezheti. A családsegítők segítséget nyújtanak a nyilatkozat kitöltéséhez.

A déli meleg ebéd helyben történő elfogyasztását – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhában, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt a nyilatkozaton felsorolt munkanapokon 11:00-12:30 óra között. Ha a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatt nem lehetséges az étel helyben történő elfogyasztása, a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

A kitöltött és benyújtott igénylőlapról másolatot készítünk Önnek, így követni tudja, mely napokra kérte a szünidei déli meleg főétkezést. A nyári szünetre vonatkozó igényléseket legkésőbb 2017. május 31. napjáig kell benyújtani.

Csorvás, 2017. május 5.

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

Jegyző 

Vissza felülre