Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei ellátásban részesülő 1,5 - 3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Emelt szintű szakképesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) , böcsődei szakgondozó (OKJ) , csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) , csecsemő- és kisgyemeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő-és gyermeknevelő-csecsemő -és gyermekgondozó (OKJ) ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         gyermeknevelésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, tolerancia, szervezőkészség, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2017 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltése kizárólag a megjelölt végzettséggel lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, ill. a pályázó a kiírt feltételeknek maradéktalanul megfelel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.                  

Vissza felülre