A 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B. § (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek e jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2016.december 22.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2016. november 22.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja (a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34.) az alábbiak szerint:


Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke(i), illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i)
- bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülnek, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2016/2017-os nevelési év őszi szünetében a bölcsőde és az óvoda nevelés nélküli munkanapjainak időtartama alatt valamennyi munkanapon igénybe veheti(k);
- iskolai nevelésben részesülnek – ide értve a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányait folytató kiskorú kedvezményezettet is – az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2016/2017. tanév téli szünetének időtartamára eső valamennyi munkanapon igénybe vehetik.

A 2016/2017.-os nevelési év téli szünetének időtartama alatt

-    Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje munkanapokon nem tart zárva.
-    a Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola az alábbi napokon zárva tart:
2016. december 22. (csütörtök), 2016. december 23. (péntek), 2016. december 27. (kedd), 2016. december 28. (szerda), 2016. december 29. (csütörtök), 2016. december 30. (péntek), 2017. január 2. (hétfő) - iskolás gyermeke számára ezeken a munkanapokon kérheti az ebédet.

Tájékoztatom, hogy az intézmények fenti zárva tartási napjain kérheti az arra jogosult gyermeke(i) számára az ingyenes gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés biztosítását a kiküldött nyilatkozat gyermekei számának megfelelő példányban történő kitöltésével.
A jelen értesítő levél Önnek történő megküldésével egyidejűleg a levél címzettjéről értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők felkeresik Önt, és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

A déli meleg ebéd helyben történő elfogyasztását – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhában, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt, a fent felsorolt munkanapokon 12-13 óra között. Ha a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatt nem lehetséges az étel helyben történő elfogyasztása, a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

Kérem, hogy amennyiben gyermeke számára szeretné kérni a szünidei gyermekétkeztetésben való részvételt, úgy a kiküldött nyilatkozatot kitöltve, aláírva hozza be a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájába (Hatósági Iroda), 2016. december 16-án, péntek 14 óráig.

Csorvás, 2016. november 21.                        

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
Jegyző

Vissza felülre