a 2016/2017. nevelési év/tanév tavaszi szünetében igénybe vehető gyermekétkeztetés lehetőségéről

Tisztelt Szülő!

A 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (8) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek e jogosultsága a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2017. április 13.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2017. március 14.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja (a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34.) az alábbiak szerint:


Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke(i), illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke(i)

- bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülnek, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2016/2017-os nevelési év tavaszi szünetében a bölcsőde és az óvoda 2017. április 18.-i zárva tartása miatt ezen a munkanapon igénybe veheti(k);

- iskolai nevelésben részesülnek – ide értve a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányait folytató kiskorú kedvezményezettet is – az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2016/2017. tanév tavaszi szünetében az alábbi munkanapokon veheti igénybe:
2017. április 13. (csütörtök), 2017. április 18. (kedd).

Tájékoztatom, hogy az intézmények fenti zárva tartási napjain kérheti az arra jogosult gyermeke(i) számára az ingyenes gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés biztosítását a kiküldött nyilatkozat gyermekei számának megfelelő példányban történő kitöltésével.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

A déli meleg ebéd helyben történő elfogyasztását – erre jogosult gyermeke(i) számára – a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34. szám alatt biztosítjuk az intézmények zárva tartásának ideje alatt, a fent felsorolt munkanapokon 12-12:30 óra között. Ha a gyermek betegsége vagy egyéb ok miatt nem lehetséges az étel helyben történő elfogyasztása, a szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

Kérem, hogy amennyiben gyermeke számára szeretné kérni a szünidei gyermekétkeztetésben való részvételt, úgy a korábban kiküldött nyilatkozatot kitöltve, aláírva hozza be a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájába (Hatósági Iroda)!

Csorvás, 2017. április 05. 

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi   
Jegyző

Vissza felülre