Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. február 22-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (II. forduló)
Közép távú tervezés elfogadása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Kapcsolódó anyagok

2.    Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 2016. évi tevékenységéről, az önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának értékelése.
Előadó: Baráth Lajos polgármester    Előterjesztés

3.    Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő, valamint a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, valamint Dr.
    Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző  Előterjesztés1  Előterjesztés2

4.    A 2016. évi közfoglalkoztatás eredményeinek értékelése, előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatási programokról.
Előadó: Zsóri János mezőgazdász   Előterjesztés

5.    Egyéb előterjesztések.
5-1. Előterjesztés a 2017. évi Közbeszerzési Terv elkészítéséhez.  Előterjesztés
5-2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.26.)
        önkormányzati rendelet módosítása.  Kapcsolódó anyagok
5-3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(IV.30.)
       önkormányzati rendelet módosítása.   Előterjesztés
5-4. A köztemetőről szóló 14/2000.(X.2.) önkormányzati rendelet
        módosítása.   Előterjesztés
5-5. Döntés a “Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
        rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
        jelű pályázati felhívás tárgyában.    Előterjesztés    Kapcsolódó anyag
5-6. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
        Megállapodásának a módosítása.  Előterjesztés
5-7. Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadsága ütemezésének
        jóváhagyása tárgyában.  Előterjesztés

6.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás bérletével kapcsolatos kérelem elbírálása.

2.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem elbírálása.

3.    Előterjesztés Tóth Zoltán Géza kérelme tárgyában a Szabadság téri közparkban lévő lottózó-trafik épület tulajdonjogának bejegyzése, továbbá a közterület-használati díj mgfizetése alóli mentesítés tárgyában.

Csorvás, 2017. február 16.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre