Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. január 27-én (pénteken) 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁS-t tart.

A közmeghallgatás keretében Baráth Lajos polgármester tájékoztatást nyújt Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évben végzett munkájáról és a 2017. évi költségvetés megalkotásáról.

A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői bármely témakörben kérdést tehetnek fel, illetve közérdekű kezdeményezéssel, javaslattal, észrevétellel élhetnek.
A közérdekű kezdeményezések, kérdések, javaslatok és észrevételek - névvel és címmel ellátva - írásban is benyújthatók a közmeghallgatás időpontját megelőző három nappal korábban, Baráth Lajos polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalhoz.
A közmeghallgatásra meghívást kapnak az alábbi közüzemi szolgáltatók képviselői:
- Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.,
    - ALFÖLDVÍZ Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt.,
    - FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.,
    - EDF DÉMÁSZ Zrt.,
    - FŐGÁZ Zrt.

A közmeghallgatás helye: az új Művelődési Ház színházterme. /Csorvás, Petőfi S. u. 12./

Csorvás, 2017. január 16.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre