Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. december 14-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés Kapcsolódó anyagok
    
2.    A 2017. évi munkaterv meghatározása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

3.    Egyéb előterjesztések.
- A 2017. évi Belső Ellenőrzési Ütemterv jóváhagyása. Előterjesztés
- Döntés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról. Előterjesztés
- Előterjesztés a lakhatási települési támogatásban részesülők részére
  természetbeni ellátásként egyszeri tűzifa támogatás megállapításához. Előterjesztés
- Előterjesztés a települési támogatások rendszeréről, valamint a
  személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
  6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Előterjesztés
- A “Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű,
  támogatott projekt beruházás során keletkezett vagyon átadás-átvétel
  elfogadása.  Előterjesztés
- Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv
  felülvizsgálatáról. Előterjesztés
- Előterjesztés a képviselő-testületi ülések tárgyalási anyagai
  rendelkezésre bocsátásának módjáról. Előterjesztés

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2016. december 9.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre