Csorvás Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Csorváson,
a Liget utcai piactéren lévő volt zöldségbolt épületének bérleti jogviszony alapján történő, hasznosítására.

A bérleti jogviszony lehetséges kezdő időpontja: 2016. november 1.
A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan.

A pályázatban fel kell tüntetni:
1.    a pályázó nevét, lakóhelyét, székhelyét, elérhetőségét (fax-ill. telefonszám, és/vagy e-mail cím);
2.    a pályázó tevékenységi körét, köreit.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.    a pályázó jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill. korábban végzett-e a bérelni kívánt épületben folytatandó tevékenységgel azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet;
2.    a pályázónak a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó tervét, elképzeléseit, részletezni kell azt, hogy a pályázó milyen célra, és hogyan kívánja hasznosítani az épületet;
3.    a pályázónak a bérlemény (épület) használatáért felajánlott bérleti díj nettó és bruttó értékben megjelölt összegét;
4.    a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzatnak kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót ad.
A pályázathoz csatolható a pályázó tevékenységére vonatkozó referencia.

A pályázatokat zárt borítékban, úgy kell a Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) eljuttatni, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2016. október 24-én déli 12.00 óráig beérkezzen.  
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Piactéri volt Zöldségbolt épületének bérletére és hasznosítására”.  
A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül.
A pályázatokról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 26-ai ülésén dönt.
A pályázati eredményhirdetés ideje: 2016. október 27. 10.00 óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodája.
Csorvás Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy az önkormányzatot a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntéssel szemben jogorvoslat sem vehető igénybe.
A pályázóként érdeklődők a pályázati felhívással kapcsolatban további tájékoztatást Samuné Mihalik Anna köztisztviselőtől kérhetnek, személyesen a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában, telefonon a (66) 258 001-es telefonszám 207-es mellékéről.

Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre