Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. szeptember 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
Előadó: Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés
    
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés Kapcsolódó anyagok

Egyéb előterjesztések.
- Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016.
  évi beszámolójának kiegészítése. Előterjesztés
- Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2016/2017.
  nevelési évre szóló Pedagógiai-működési Munkatervének
  véleményezése. Előterjesztés
- Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
  Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához támogatóként való
  csatlakozásról. Előterjesztés
- Kérelem a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. részéről. Előterjesztés
- Előterjesztés a Csorvás, belterület 2438-2479 és 2491-2586-ig terjedő
  hrsz.-ú ingatlanok tárgyában. Előterjesztés
- Pályázati felhívás a Szabadság téri Liget Büfé épületének bérleti
  jogviszony alapján történő cél szerinti hasznosítására. Előterjesztés
- Pályázati felhívás a volt zöldségbolt épületének bérleti jogviszony
  alapján történő hasznosítására. Előterjesztés

Bejelentések.

Zárt ülés:

Fecskeházi lakások bérlete iránti kérelmek elbírálása.

Az 5920 Csorvás, Gábor Á. u. 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan bérletére benyújtott kérelem elbírálása.


Csorvás, 2016. szeptember 23.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre