Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. június 1-jén (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Békéscsaba Város Rendőrkapitányának beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Kapcsolódó előterjesztés: A Csorvási Polgárőrség Közhasznú Szervezet tájékoztatója.
Előadó: Dr. Bede Sándor r. alezredes, Békéscsaba Város Rendőrkapitánya   Előterjesztés
       Dr. Pappné Darida Andrea a Csorvási Polgárőrség Közhasznú Szervezet képviseletében  Előterjesztés
    
2. Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Kapcsolódó előterjesztés: Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tájékoztatója.
Előadó: Bohák János c. tű. alezredes, az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka Előterjesztés
       Pintér Pál Csorvás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének parancsnokhelyettese  Előterjesztés

3. Az Önkormányzat mezőgazdasági tevékenységének értékelése.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  Előterjesztés

Egyéb előterjesztések.
- Előterjesztés az Alföld Ambulance Kft.-től.  Előterjesztés
- Tájékoztatás a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és
  Bölcsődéje 2016/2017-es nevelési évben várható gyermeklétszámáról,
  valamint kérelem az indítható óvodai csoportok számának
  meghatározása tárgyában. Előterjesztés
- Előterjesztés a 2016. évi nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosítása
  tárgyában.  Előterjesztés
- Kezdeményezés járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
  módosításához.  Előterjesztés
- Határozati javaslatok a Csorvási Szociális Szövetkezet megalakulásához.  Előterjesztés
- Pályázati kiírás a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői
  megbízására. Előterjesztés

Bejelentések.

Zárt ülés:

Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2016. május 27.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre