Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. április 29-én (kedden) 16:30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Beszámoló a 2013. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
Dénes István a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Előterjesztés1 Előterjesztés2 Előterjesztés3

2. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester
Kapcsolódó anyagok

3. Beszámoló a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéről.
Előadó: Samu Kálmán ügyvezető Előterjesztés1 Előterjesztés2
Előterjesztés3 Előterjesztés4 Előterjesztés5 Előterjesztés6 Előterjesztés7

4. Egyéb előterjesztések.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előterjesztés1 Előterjesztés2
- A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Előterjesztés
- Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztés
- Gerendás Község Önkormányzatának kérelme a Csorvás-i szennyvíztelepen történő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására. Előterjesztés

5. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Fecskeházi lakások bérleti jogának elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása.

2. Önkormányzati lakások bérleti jogának elnyerésére benyújtott kérelmek elbírálása.

3. Döntés Kerekes Józsefné vállalkozó kérelme tárgyában.

Csorvás, 2014. április 23.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre