A Csorvási Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet


Csorvási Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.05.16 - 2017.02.28 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

szociális feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Egyes, a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvényben, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátásokat szabályzó önkormányzati rendeletekben nevesített ellátásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban jogi / közigazgatási / pedagógiai területen szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat; vagy középiskolai végzettség és gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Szociális igazgatás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 9.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1327 / 2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
§         Elektronikus úton Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi részére a kerekesne.gyongyi@csorvas.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 11.

Vissza felülre