A Csorvási Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csorvási Polgármesteri Hivatal
hatósági ügyintéző, irodavezetői megbízással
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

Ellátandó feladatok:

A Hatósági Iroda tevékenységi körébe tartozik a jogszabályok által a polgármester és a jegyző ill. az ügyintéző hatáskörébe utalt ügyek ellátása, így különösen az általános ügyintézés, a birtokvédelmi ügyekben való eljárás, a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi, továbbá egyes gyámügyi igazgatási feladatok, valamint az egészségügyi ágazatba tartozó elsőfokú hatósági feladatok, a közneveléssel és közoktatással kapcsolatos feladatok, a hatósági bizonyítványok és igazolások kiadása, a hagyatéki ügyintézés, a népességnyilvántartás, az önkormányzati fenntartói működési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az iroda segíti a Képviselő-testület Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési - és Sport Bizottságának működését, felveszi és kezeli a bizottsági ülések jegyzőkönyveit. Az iroda készíti elő - a feladatkörébe tartozó ügykörökben - a Képviselő-testület normaalkotását.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A munkakör betöltője - egyes hatósági ügyintézői feladat ellátása mellett - vezeti és irányítja a Hatósági Irodát, a jegyző megbízása alapján kiadmányozási jogot gyakorol. Az irodavezetői megbízás határozatlan időre szól. A munkakör betöltője vezetése és irányítása alá tartozó személyek száma: 3

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, továbbá a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001.(XI.5) önkormányzati rendelet, valamint a jegyző munkáltatói jogkörben hozott rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Főiskola, Felsőoktatásban jogi / közigazgatási területen szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és jogi / közigazgatási szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői vagy igazgatási, hatósági ügyintéző munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1323/2016 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző, irodavezetői megbízással.
§         Elektronikus úton Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi részére a kerekesne.gyongyi@csorvas.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója, Csorvás Város Jegyzője polgármesteri egyetértés gyakorlása mellett bírálja el. A kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázókat a pályázat eredményéről írásban értesítjük. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 9.

Vissza felülre