Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. január 27-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Csorvás Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló)
Előadó: Baráth Lajos polgármester (Előterjesztés)
    
2.    A 2016. évi Közművelődési Munkaterv jóváhagyása.
Előadó: Samu Kálmán a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője (Előterjesztés)

3.    A Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. helyzetének vizsgálata.
Előadó: Szilágyi Menyhért alpolgármester (Előterjesztés)

4.    Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és Sport
    Bizottság, Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság,
    Baráth Lajos polgármester (Előterjesztés)  (Előterjesztés2)
    
5.    Egyéb előterjesztések.
- Előterjesztés a bölcsődei dokumentumok módosításáról. (Kapcsolódó anyagok)
- Előterjesztés a települési önkormányzat egyes, Csorvás Város
  Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézmény fenntartói  
  kötelezettségei körébe tartozó döntések meghozatala tárgyában. (Előterjesztés)
- Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális
  Intézménye Idősek Otthona Szakmai Program és (mellékletei) változása  
  tárgyában.  (Előterjesztés)
- Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Roma  
  Önkormányzat, valamint a Csorvási Szlovák Önkormányzat között
  létrejött együttműködési megállapodások felülvizsgálatához. (Előterjesztés)
- Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
  módosítása. (Előterjesztés)
- Előterjesztés a lejárt határidejű szállítói állomány alakulásáról. (Kapcsolódó anyagok)
- Előterjesztés az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való
  gazdálkodás egyes szabályairól szóló 10/2014.(VII.15.) önkormányzati
  rendelet módosításáról. (Előterjesztés)

6.    Bejelentések.

Zárt ülés:
1.    Fecskeházi lakás bérelte iránti kérelem elbírálása.

2.    Az 5920 Csorvás, Gábor Á. u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan bérletére benyújtott kérelem elbírálása.


Csorvás, 2016. január 21.

Baráth Lajos
polgármester

 

Vissza felülre